Rehabilitering och geriatri

Geriatrisk verksamhet

Avdelning 1
 • vård av palliativa patienter
 • rehabilitering av internmedicinska och kirurgiska (icke-ortopediska) sjukdomstillstånd
 • subakut utredning av geriatriska sjukdomstillstånd


Palliativ mottagning

 • mottagarinstans för remisser av palliativa patienter som bor hemma
 • här bedöms patientens vårdbehov
 • ger konsultationer, handledning och utbildning till andra enheter och institutioner som vårdar palliativa patienter

Avdelning 2a Geriatrisk rehabilitering, heldygnsvård
 • akut och planerad rehabilitering av ortopediska och neurologiska sjukdomstillstånd
 • subakuta utredningar av geriatriska sjukdomstillstånd


Rehabilitering

Avdelning 2b Rehabiliteringsmedicin, heldygnsvård
 • rehabilitering efter internmedicinska och allmänkirurgiska tillstånd
 • subakuta utredningar
 • medicinsk rehabilitering


Avdelning 2c Rehabiliteringsmedicin, dagvård

 • rehabilitering efter internmedicinska och allmänkirurgiska tillstånd
 • subakuta utredningar
 • medicinsk rehabilitering


Rehab läkarmottagning

 • rehabilitering efter internmedicinska och allmänkirurgiska tillstånd
 • subakuta utredningar
 • medicinsk rehabilitering


Paramedicinska mottagningen

 • fysioterapi
 • ergoterapi
 • talterapi
 • socialkuratorer
 • hjälpmedelscentral

Avgifter
Patienter som vårdas på kortvårdsplats betalar dygnsavgift enligt bestämmelserna i ÅHS Patientavgifter som du hittar under Läs mer.

För patienter som får beslut om långvårdsplats vid geriatriska kliniken görs en utredning om avgiften som är inkomstprövad. Närmare information om avgifter kan fås av avdelningssekreteraren - se kontaktuppgifterna till höger.

Besökstider
Besökstiderna varierar mellan de olika avdelningarna.

Bra att veta vid besök

Tänk på god handhygien vid besöket. Desinficera händerna före och efter besöket. Handsprit finns vid ingången till avdelningarna. Tänk också på att inte vara förkyld eller ta med dig starkt doftande blommor vid ditt besök.

Ta hänsyn till allergiker och undvik att använda parfym då du besöker ÅHS.

Kontakt

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

Geriatrisk verksamhet
Reception
Telefon: 018-538 452

För information om avgifter
Ekonomichef
Marie Lövgren
Telefon: 018-5355

Minnesmottagning
Sjukskötare
Mona-Lisa Björkman

Telefontid: 
Måndag och tisdag
kl. 10.00 - 11.00
Telefon: 018-535 453

Paramedicin
Rece
ption
Telefon: 018-538 618

Öppet
Måndag-torsdag
kl. 08.00-16-00
Fredag
kl. 08.00-14.00

Överskötare
Christel Lindberg

Socialkuratorer
Telefontid:
Måndag-fredag, kl. 12.30-13
Telefon: 018-5355 (växel)

Notera att...
Rehabs personal inte kan handha patientärenden via
e-post! 


Tyck till
Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Strax Online