Kösituationen

Denna förteckning omfattar väntetider i icke brådskande fall. Akuta patienter tas emot omedelbart. Patienter i behov av brådskande vård behandlas inom 1 vecka från det att remissen inkommit.

Väntetid = den tid det tar från att remissen inkommit till mottagningen till patientens första besök på mottagningen.

KÖSITUATIONEN I SEPTEMBER 2017

PRIMÄRVÅRD Väntetid
Hälsocentralen i Mariehamn 4 veckor
Hälsocentralen i Godby 4 veckor

SPECIALSJUKVÅRD

Väntetid
Barn- och ungdom
Medicinska fall 6 veckor
Kirurgiska fall 12 veckor
Barn- och ungdomspsykitatriska mottagningen
3 veckor
Gynekologi
Mottagning
10 veckor
Inkontinensoperation 5 veckor
Prolapsoperation 5 veckor
Hysterektomi 6 veckor
Medicin  
Hjärtmottagningen 8 veckor
Hjärtmottagningen, hjärtultraljud 8 veckor
Minnesmottagningen
8 veckor
Njurmottagningen 5 veckor
Lungmottagningen 10 veckor
Mag-tarmmottagningen 4 veckor
Endoskopi 6 veckor
Reuma 6 veckor
Onkologi 5 veckor
Borrelia 5 veckor
Endokrin/diabetes 4 veckor
Neurolog 6 veckor
Hudläkare 8 veckor
Fysioterapi 4 veckor
Ergoterapi 6 veckor
Hab. barn till ergoterapi/fysioterapi bedömning 6 veckor
Talterapi 8 veckor
Rehab läkarmottagning 9 veckor
Kirurgi  
Allmänkirurgska mottagningen 8 veckor
Urologmottagningen
14 veckor
Ortopedmottagningen 14 veckor
Ortopedmottagningen, ryggortopedi 12 veckor
Operation ljumskbråck 4 veckor
Operation galla 4 veckor
Artroskopi knäled 12 veckor
Artroskopi axelled 18 veckor
Protes höftled 8 veckor
Protes knäled 10 veckor
Psykiatri  
Vuxenpsykiatrisk mottagning 3 veckor
Röntgen  
Skelett- och lungundersökning ingen
Datortomografi 3 veckor 
Ultraljud 3 veckor
Mammografi 2 veckor
Genomlysning 3 veckor
Magnetresonanstomografi 12 veckor
Ögon
Mottagning 17 veckor
Starroperation 19 veckor
Öron-, näs- och hals
Mottagning vuxna 12 veckor
Mottagning barn 10 veckor
Hörselvården, utprovning av hörselapparat 14 veckor
Operationer barn (t.ex. tuber, adentomi, TE) 8 veckor
Operationer vuxna (t.ex. TE, större extirpationer) 15 veckor
   
Kontakt (öppettider)

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

 


Läs mer


 

Strax Online